Pompy ciepła Zabrze - Instalacja i serwis ekonomicznego systemu grzewczego

Nie sposób pominąć pompy ciepła jako istotnego elementu współczesnych kotłowni. W Zabrzu stają się one kluczowym źródłem ciepła zarówno w nowo wznoszonych domach, jak i obiektach komercyjnych. Są także doskonałym wyborem przy modernizacji starszych kotłowni w odpowiednio zaizolowanych budynkach mieszkalnych.

Główne atuty pompy ciepła instalowanych w Zabrzu:

  1. Ekologiczność – nie ma procesu spalania, brak dymu oraz emisji szkodliwych substancji do atmosfery,
  2. Niewielka konieczność obsługi – raz zaprogramowane urządzenie nie wymaga ingerencji ze strony użytkownika, a także unika czyszczenia czy uzupełniania paliwa, co jest konieczne w przypadku kotłów na paliwo stałe,
  3. Niskie koszty utrzymania – jedna z najbardziej ekonomicznych opcji ogrzewania budynku,
  4. Możliwość współpracy z instalacją fotowoltaiczną – samodzielna produkcja energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania urządzenia,
  5. Dostępność licznych programów i dotacji na pompy ciepła, takich jak np. Moje ciepło.

Pompy ciepła w Zabrzu - zadzwoń do nas!

Jak działają pompy ciepła?

Prostym opisem działania pompy ciepła jest pobieranie energii z otoczenia i przekształcanie jej w ciepło do użytku domowego. Aby jednak bardziej zgłębić sposób, w jaki odbywa się ten proces, warto przyjrzeć się budowie urządzenia. W każdej pompie ciepła znajduje się układ termodynamiczny, czyli zamknięty obieg czynnika chłodniczego, składający się z:

  1. Parownika,
  2. Skraplacza,
  3. Sprężarki (kompresora),
  4. Zaworu rozprężnego.

W przypadku pomp ciepła można wyróżnić także pojęcia dolnego i górnego źródła. Dolne źródło to miejsce, z którego pompa ciepła pobiera większość energii w formie ciepła. W tym kontekście, ciepło nie jest rozumiane w potocznym znaczeniu, gdyż nawet temperatury poniżej 0°C mogą być dla pompy ciepła źródłem energii. Dolnym źródłem dla pompy ciepła może być powietrze zewnętrzne, powietrze wentylacyjne, grunt, woda morska, woda podziemna, ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych i inne.

Górne źródło to system, do którego energia wyprodukowana przez pompę ciepła jest dostarczana, na przykład instalacja centralnego ogrzewania, system produkcji ciepłej wody użytkowej, instalacja basenowa itp.

Zaczerpnięte z dolnego źródła ciepło podnosi temperaturę czynnika chłodniczego krążącego w zamkniętym obiegu w parowniku, prowadząc do jego odparowania. Następnie czynnik jest dodatkowo sprężany przez kompresor. Proces sprężania powoduje wzrost ciśnienia i temperatury czynnika. Później gorąca para czynnika kierowana jest do skraplacza, gdzie oddaje ciepło wodzie grzewczej, a sama ulega skropleniu. W skraplaczu zaczyna się obieg górnego źródła pompy ciepła, a podgrzewana woda jest przesyłana, na przykład, do systemu centralnego ogrzewania. Czynnik chłodniczy, po opuszczeniu skraplacza w formie cieczy i nadal mający wysokie ciśnienie, musi przejść przez zawór rozprężny, gdzie jego ciśnienie wraca do wartości początkowej, a następnie może powrócić do parownika, gdzie cykl się zamyka.

W całym procesie konieczne jest dostarczenie dodatkowej energii elektrycznej, na przykład do zasilania kompresora. Ilość energii zużywanej przez sprężarkę zasadniczo zależy od różnicy między temperaturą dolnego źródła a oczekiwaną temperaturą górnego źródła. Im mniejsza różnica temperatur, tym mniej energii elektrycznej będzie potrzebne.

Efektywność pompy ciepła

Efektywność pompy ciepła opisuje współczynnik sprawności, zwany COP (ang. Coefficient of Performance). Wskaźnik ten obrazuje stosunek między mocą grzewczą pompy ciepła a mocą elektryczną pobieraną do napędu kompresora. Na przykład, jeśli moc grzewcza pompy ciepła wynosi 12 kW, a zużycie energii elektrycznej wynosi 3 kW, współczynnik COP będzie wynosił 4. Wartość COP pokazuje, ile razy tańsze jest ogrzewanie pompą ciepła w porównaniu z ogrzewaniem elektrycznym. Przy współczynniku COP równym 4 oszczędności będą czterokrotne.

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać dzięki współczynnikowi SCOP (ang. Seasonal Coefficient of Performance), który określa stosunek między energią cieplną dostarczaną do ogrzewania budynku a zużywaną energią elektryczną w określonym czasie, na przykład przez cały sezon grzewczy. Obliczenie wartości SCOP pozwala na oszacowanie przybliżonych kosztów eksploatacji ogrzewania domu w ciągu roku.

Należy zaznaczyć, że ani moc pompy ciepła, ani wartość współczynnika COP nie są stałe. Parametry pomp ciepła ulegają zmianom w zależności od temperatury powietrza na zewnątrz oraz temperatury zasilania układu. Moc pompy ciepła podana w nazwie modelu, np. 12, nie oznacza, że urządzenie zawsze ma stałą moc grzewczą. Różni producenci oferują urządzenia o różnych zmianach mocy.

Porównywanie samych wartości współczynnika COP może być mylące, ponieważ producenci mogą podać wartości dla różnych norm i parametrów temperaturowych. Tylko porównanie w tych samych warunkach może pokazać, która pompa ciepła jest bardziej wydajna. Dlatego istotne jest profesjonalne dobranie pompy ciepła do konkretnego budynku.

Tylko doświadczony instalator jest w stanie dobrać odpowiednią moc pompy ciepła. Urządzenie nie może być ani zbyt małe, ponieważ w przypadku większych mrozów budynek będzie niedogrzany, ani zbyt duże, gdyż pompa ciepła będzie pracować nieekonomicznie, a jej komponenty będą się szybciej zużywać.

Jaką pompę ciepła wybrać?

Pompa ciepła split, monoblok czy może gruntowa? Każde z tych urządzeń ma swoje plusy i minusy. Najbardziej ekonomiczne pod względem zakupu są pompy ciepła powietrze-woda. Wśród nich można wyróżnić dwa typy: monoblok i split – obie odmiany mają swoje zalety, które decydują o ich atrakcyjności. Wybór będzie związany z możliwościami montażu w budynku oraz preferencjami użytkownika.

Zaprze pompy ciepła monoblok

W przypadku pomp ciepła typu monoblok, mamy do czynienia z pojedynczą jednostką – blokiem, który jest umieszczony na zewnątrz budynku. Układ chłodniczy jest hermetyczny i całkowicie wyprodukowany fabrycznie. Zapewnia to szczelność układu oraz prostotę instalacji urządzenia. Przy tego typu pompach ciepła należy pamiętać, że na zewnątrz budynku, w obiegu pompy ciepła, krąży woda. Często konieczne jest zabezpieczenie takiego systemu przed zamarzaniem, na przykład przez użycie glikolu lub zastosowanie zaworów antyzamrożeniowych.

Pompa ciepła Zabrze – Split

Drugi typ powietrznych pomp ciepła, tzw. splity, składa się z dwóch jednostek – zewnętrznej i wewnętrznej. W takim przypadku jednostki są połączone przewodami chłodniczymi. Układ ten nie jest hermetycznie zamknięty i wymaga montażu przez fachowca. Instalacja takiej pompy ciepła jest droższa i wymaga specjalistycznych narzędzi chłodniczych. Z drugiej strony, eliminuje ryzyko zamarzania wody w obiegu. Obie opcje doskonale sprawdzają się zarówno w modernizowanych, jak i nowych budynkach. Średni współczynnik COP dla powietrznych pomp ciepła wynosi około 3,8.

Pompy ciepła gruntowe – Zabrze

Kolejnym typem pomp ciepła są urządzenia solanka-woda, czyli pompy ciepła gruntowe. Czerpią one ciepło z gruntu za pomocą wymiennika pionowego (odwierty) lub kolektora płaskiego. Koszt inwestycyjny tego rodzaju pompy ciepła jest znacznie wyższy niż w przypadku pompy ciepła powietrze-woda, jednak średni współczynnik sprawności na poziomie około 4,8 sprawia, że eksploatacja pompy gruntowej jest niezwykle opłacalna ekonomicznie. Pompa ciepła solanka-woda to także doskonałe rozwiązanie do chłodzenia budynków. Niskokosztowa eksploatacja chłodzenia pasywnego lub aktywnego z wykorzystaniem wymiennika gruntowego, gdzie przez cały rok panuje stosunkowo stabilna temperatura, pozwala cieszyć się tanią klimatyzacją w upalne dn

Ostatecznie decyzja o wyborze pompy ciepła jaka zostanie zamontowana w Zabrzu zależy od użytkownika i jego preferencji. Można wybrać tańszą, ale mniej wydajną pompę powietrzną lub zdecydować się na droższą inwestycję w pompę gruntową, zakładając większe oszczędności w trakcie eksploatacji.

Instalacja pompy ciepła w Zabrzu

Sama pompa ciepła to tylko jedna część układanki. Nawet najlepsze urządzenie może działać niewydajnie i ulegać awariom, jeśli zostanie źle zainstalowane. Dlatego równie ważne jak wysoka jakość urządzenia jest prawidłowe i profesjonalne wykonanie instalacji. Kluczowe jest zatem wybranie odpowiedniej firmy instalacyjnej.

Kierując się wyborem firmy, warto zwrócić uwagę na doświadczenie, posiadane przez firmę certyfikaty oraz uprawnienia. Istotne są również referencje instalatora, czyli wykonane przez niego instalacje. Dzięki temu możemy ocenić, czy są estetyczne i zgodne z zasadami sztuki instalacyjnej. Jeśli zdecydujesz się na pompę ciepła powietrze-woda typu split, instalator musi posiadać tzw. certyfikat f-gaz dla personelu, a firma instalacyjna certyfikat f-gaz dla przedsiębiorców. Bez tego nie mogą przeprowadzić montażu tego typu pompy ciepła.

Pompy ciepła w Zabrzu - zadzwoń do nas!

Obsługa pomp ciepła – Zabrze

Kolejnym istotnym elementem w instalacji pompy ciepła jest właściwa obsługa urządzenia. Optymalnie, gdy firma instalująca pompę ciepła w Zabrzu posiada także uprawnienia serwisowe od konkretnego producenta. Wówczas mamy pewność, że specjaliści od pomp ciepła mają odpowiednie szkolenia i umiejętności. Firma z certyfikatem serwisowym danego producenta ma także łatwy dostęp do części zamiennych. Czasami niektórzy producenci oferują serwisowanie wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe. Ma to swoje plusy, gdyż serwis jest realizowany przez osoby specjalizujące się wyłącznie w urządzeniach danej marki, co pozwala szybciej rozwiązywać ewentualne problemy.

Warto pamiętać, że każdy producent pomp ciepła wymaga przeprowadzania rocznych przeglądów technicznych swoich urządzeń. Takie przeglądy są konieczne do zachowania gwarancji i są odpłatne. Przegląd może wykonać wykwalifikowany instalator pomp ciepła z wybranej firmy. Koszty przeglądu mogą się różnić w zależności od producenta, modelu urządzenia czy lokalizacji. Zwykle doliczany jest również koszt dojazdu do klienta. Prawidłowo przeprowadzone przeglądy pozwalają nie tylko utrzymać ciągłość gwarancji na urządzenie, ale także utrzymanie właściwych parametrów eksploatacji i maksymalne wydłużenie okresu bezawaryjnej pracy urządzeń.

Istotne jest także wybranie takiego producenta pomp ciepła, który gwarantuje obszerną sieć serwisową i adekwatne wsparcie techniczne. Dlatego warto inwestować tylko w urządzenia renomowanych marek.

Firma Instalwork współpracuje wyłącznie z renomowanymi dostawcami pomp ciepła, takimi jak LG, NIBE, Atlantic, Stiebel Eltron, Panasonic.

Pompa ciepła w Zabrzu – zaoszczędź i zyskaj komfort w swoim domu! Nie zwlekaj, zadzwoń do nas i dowiedz się więcej o możliwościach montażu już teraz!

Zostaw wiadomość