Rekuperacja Zabrze - Instalacja skutecznej wentylacji

Rekuperacja to metoda mechanicznej wentylacji obiektów. Niezależnie od tego, czy budynek jest mieszkalny, służy do usług, jest biurowy czy przemysłowy, musi zapewniać właściwą wentylację, czyli wymianę powietrza wewnątrz pomieszczeń. Wymiana powietrza w pomieszczeniach ma kluczowe znaczenie, gdyż umożliwia usuwanie zużytego powietrza wydychanego przez osoby, usuwanie szkodliwych substancji i nieprzyjemnych zapachów, a także eliminowanie wilgoci z obiektu. W przypadku braku odpowiedniej wentylacji, środowisko wewnętrzne budynku staje się szkodliwe dla zdrowia ludzkiego.

Do niedawna najczęściej stosowanym rodzajem wentylacji w Zabrzu była tzw. wentylacja grawitacyjna. Wymagała ona pionowych kanałów wentylacyjnych w formie komina wyciągowego, który wyprowadzał powietrze z górnych części pomieszczeń na zewnątrz obiektu. Jednak aby ten proces przebiegał prawidłowo, muszą wystąpić ściśle określone warunki związane z różnicą temperatury między wnętrzem budynku a otoczeniem oraz z siłą wiatru i ciśnieniem powietrza.

W rezultacie, wiosną czy latem, gdy temperatura na zewnątrz równa się lub przekracza temperaturę wewnętrzną, wentylacja grawitacyjna praktycznie zawodzi. Z kolei zimą, gdy różnica temperatur między pomieszczeniami a otoczeniem jest duża, wentylacja grawitacyjna działa zbyt intensywnie, prowadząc do znacznych strat ciepłego powietrza. Takie rozwiązanie jest zatem dalekie od ideału, a jego jedynym głównym atutem jest działanie samoczynne, nie wymagające zasilania.

Ponadto, w nowoczesnych budynkach wentylacja grawitacyjna staje się przestarzała, ponieważ współczesne okna są niemal całkowicie szczelne, co utrudnia naturalną wymianę powietrza i wymaga montowania specjalnych nawiewników w oknach lub ścianach.

instalacja rekuperacji w Gliwicach

Odkryj zalety rekuperacji w Zabrzu – oszczędzaj energię i pieniądze, jednocześnie chroniąc środowisko!

Doskonałym wyborem okazuje się mechaniczna wentylacja budynków, czyli rekuperacja, która polega na wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła za pomocą urządzenia nazywanego rekuperatorem. W wentylacji mechanicznej przepływ powietrza jest generowany przez maszynę – w tym przypadku przez centralę rekuperacyjną, w której zamontowane są wentylatory. Budowa rekuperatora jest stosunkowo prosta – oprócz dwóch wentylatorów (nawiewnego i wyciągowego) w rekuperatorze znajduje się wymiennik ciepła, zestaw filtrów powietrza, by-pass z siłownikiem, czasem także nagrzewnica wstępna i taca ociekowa. Dodatkowo, płyta automatyki z czujnikami temperatury powietrza i wilgotności. Całość zamknięta jest w kompaktowej obudowie, w której umieszczone są cztery złącza na kanały wentylacyjne o średnicy około 200 mm. Dwa złącza służą do podłączenia kanałów wentylacyjnych na zewnątrz budynku, a dwa pozostałe są odpowiedzialne za rozprowadzanie i zbieranie powietrza wewnątrz budynku. Kanały prowadzące na zewnątrz budynku zakończone są dwiema kratkami wentylacyjnymi, umieszczonymi zazwyczaj na elewacji budynku – to czerpnia i wyrzutnia powietrza. Istnieje także opcja umieszczenia wyrzutni na dachu budynku.

Sam rekuperator nie mógłby spełnić swojej roli, gdyby nie został zintegrowany z odpowiednim systemem wentylacji w budynku, składającym się z kanałów, rozdzielaczy, skrzynek rozprężnych i anemostatów. Anemostaty są elementami końcowymi kanałów wentylacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach. Ich rozmieszczenie i podłączenie do właściwego kanału są ściśle związane z przeznaczeniem danego pomieszczenia i jego objętością. Anemostaty wywiewne montuje się w tzw. pomieszczeniach brudnych, czyli takich, gdzie znajdują się potencjalne źródła zanieczyszczonego powietrza, np. kuchnia czy łazienka. Anemostaty nawiewne umieszcza się natomiast w pozostałych pomieszczeniach, takich jak salon, sypialnia itp. Rozmieszczenie anemostatów musi zapewnić właściwą wentylację pomieszczeń na całej ich powierzchni. Nawiew powietrza może być realizowany z poziomu podłogi, sufitu lub ściany. Najskuteczniejsze jest zastosowanie nawiewu w górnej części pomieszczenia. Anemostaty wywiewne również powinny być umiejscowione w górnej strefie pomieszczeń, tj. na górnych częściach ścian lub na suficie. Takie rozmieszczenie nawiewów i wywiewów zapewnia prawidłową cyrkulację powietrza w pomieszczeniach.

Rekuperacja Zabrze – Jak to działa?

Rekuperator zapewnia wymuszony przepływ powietrza za pomocą wentylatorów. Ciepłe, lecz zużyte powietrze zasysane z pomieszczeń tzw. brudnych kierowane jest do wymiennika ciepła. Jednocześnie świeże, ale chłodne powietrze z zewnątrz jest również kierowane do wymiennika ciepła. Wewnątrz wymiennika ciepła rekuperatora następuje transfer energii, czyli ciepła, między strumieniami powietrza, bez ich bezpośredniego mieszania. Dzięki temu procesowi ograniczane są straty ciepła wynikające z wentylacji, ponieważ nie wyrzucamy ciepła na zewnątrz, lecz wykorzystujemy je do podgrzewania świeżego nawiewanego powietrza. Następnie zużyte powietrze jest wyprowadzane na zewnątrz przez wyrzutnię, a ogrzane świeże powietrze jest nawiewane do pomieszczeń. Dodatkowym atutem jest to, że powietrze przechodząc przez rekuperator, przemieszcza się przez filtry, które usuwają niektóre szkodliwe substancje, np. pyły PM10 czy alergeny.

Głownymi zalety rekuperacji w Zabrzu:

  • Nielimitowany dostęp do świeżego powietrza w domu
  • Oszczędności sięgające nawet 50% w stosunku do tradycyjnych systemów.
  • Skuteczna filtracja powietrza 
instalacja rekuperacji VASCO w Bytomiu

Rekuperacja Zabrze – wydatki na zakup i użytkowanie

Rekuperacja szczególnie zyskuje na wartości w przypadku nowo wznoszonych budynków mieszkalnych, gdyż jej instalacja jest łatwiejsza do zintegrowania z konstrukcją. W trakcie budowy można prosto zamontować kanały wentylacyjne, anemostaty, zlokalizować piony czy nawet przeznaczyć odpowiednie miejsce na urządzenie rekuperacyjne. Wprowadzenie rekuperacji do już istniejących budynków jest możliwe, ale bardziej złożone – należy planować rozmieszczenie kanałów z minimalnym wpływem na strukturę pomieszczeń. Dlatego warto rozważyć rekuperację już podczas projektowania lub budowy domu.

Jakie są koszty związane z mechaniczną wentylacją z odzyskiem ciepła? Mogą one się różnić ze względu na kilka czynników, takich jak etap realizacji, wielkość budynku, rodzaj zastosowanego systemu wentylacyjnego, czy producent i klasa urządzeń. Przykładowe koszty dla nowych budynków mogą być następujące:

  • Dom o powierzchni 100m2 – koszt od około 15 tys. zł.
  • Dom o powierzchni 150m2 – koszt od około 21 tys. zł.
  • Dom o powierzchni 200m2 – koszt od około 25 tys. zł.

W przypadku wentylacji grawitacyjnej, koszt instalacji w budynku może wynosić około 10 tys. zł. Może to być zaskakujące, jednak uwzględniając koszty związane z budową komina wentylacyjnego (często więcej niż jeden), kształtek, prac dekarskich itp., suma ta jest uzasadniona. Rzeczywisty koszt rekuperacji jest zatem tylko nieco większy niż wentylacji grawitacyjnej, ale oferuje znaczące korzyści.

Rekuperacja Zabrze - zadzwoń do nas!

Eksploatacja rekuperatora

Centrala wentylacyjna zużywa energię elektryczną w celu utrzymania właściwej pracy urządzenia. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, może również zużywać energię elektryczną wstępna nagrzewnica powietrza, w zależności od algorytmu pracy rekuperatora. Roczne koszty energii elektrycznej nie powinny jednak przekraczać około 150 zł. Dodatkowym wydatkiem jest wymiana filtrów, która wynosi około 250 zł rocznie.

Jak można zauważyć, koszty eksploatacji rekuperatora są stosunkowo niskie. Biorąc pod uwagę oszczędności na ogrzewaniu, które mogą sięgać nawet 50% w porównaniu z budynkiem z wentylacją grawitacyjną, wniosek jest prosty – rekuperacja jest opłacalna i korzystna finansowo.

Rekuperacja z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC)

W celu zwiększenia efektywności energetycznej systemu rekuperacji, można zastosować dodatkowy element – gruntowy wymiennik ciepła (GWC). Głównym zadaniem GWC jest wstępne ogrzewanie (w zimie) lub chłodzenie (w lecie) powietrza, zanim trafi do rekuperatora. Wymienik wykorzystuje energię geotermalną oraz stabilność temperatury gruntu, która na głębokości około 1,5 metra wynosi około 4-7°C.

W okresie letnim, GWC może obniżyć temperaturę powietrza doprowadzanego do budynku nawet o 10°C, co pozwala na niemal darmowe chłodzenie.

Różne konstrukcje gruntowych wymienników ciepła obejmują:

  • Wymiennik rurowy: Najprostszy, najtańszy i najpopularniejszy rodzaj wymiennika, składający się z jednej rury lub układu rur (zazwyczaj z PVC), umieszczonych poniżej strefy przemarzania gruntu. Wymaga on stałego odprowadzania wody skraplającej się w rurach, zwłaszcza w okresie letnim.

  • Wymiennik żwirowy: Wymaga umieszczenia rur w żwirze, który wspomaga wymianę ciepła.

  • Wymiennik płytowy: Składa się z płyt, które umożliwiają wymianę ciepła pomiędzy gruntowym obiegiem a powietrzem.

  • Wymiennik glikolowy: Pracuje na podobnej zasadzie jak wymienniki stosowane w gruntowych pompach ciepła, gdzie medium przewodzącym ciepło jest glikol.

Zastosowanie GWC w połączeniu z rekuperacją może znacznie poprawić efektywność energetyczną i komfort w budynku, zarówno podczas zimy, jak i lata.

Rekuperatory pokojowe – alternatywa dla modernizowanych budynków (np. w Zabrzu)

W przypadku budynków, w których zastosowanie tradycyjnej centralnej rekuperacji jest niemożliwe lub bardzo kosztowne, istnieje alternatywne rozwiązanie – rekuperacja zdecentralizowana. W takim systemie wykorzystuje się rekuperatory pokojowe, nazywane również rekuperatorami ścianowymi. Działa na zasadzie podobnej do centralnych rekuperatorów, ale bez konieczności montażu kanałów wentylacyjnych, ponieważ każde urządzenie obsługuje jedno pomieszczenie.

Rekuperatory pokojowe zawierają podobne komponenty jak centralne rekuperatory, takie jak wentylatory, filtry itp. Montowane są w ścianach pomieszczeń, takich jak salon, i posiadają własne zewnętrzne otwory czerpniowe i wywiewne oraz wewnętrzne kratki nawiewno-wywiewne.

Zastosowanie rekuperatorów pokojowych znacznie poprawia wymianę powietrza w danym pomieszczeniu. Aby zapewnić komfort wentylacji w całym budynku, zaleca się zastosowanie kilku takich urządzeń. To rozwiązanie może być szczególnie korzystne dla budynków modernizowanych, np. w Gliwicach, gdzie montaż systemu rekuperacji centralnej wiązałby się z dużym remontem.

Profesjonalny montaż i serwis rekuperacji w Zabrzu – klucz do sukcesu

Należyte wykonanie instalacji rekuperacji zaczyna się już na etapie projektowania. Szacuje się wówczas bilans powietrza wentylacyjnego dla konkretnego budynku, określając wymaganą wydajność rekuperatora, ilość i rozmieszczenie anemostatów oraz układ kanałów wentylacyjnych. Montaż instalacji musi być zgodny z opracowanym projektem, a instalator powinien zwrócić uwagę na wiele ważnych kwestii, takich jak mocowanie kanałów, łączenie elementów wentylacyjnych, uszczelnianie połączeń, izolowanie kanałów w odpowiednich miejscach oraz zapewnienie prawidłowego odpływu skroplin z rekuperatora.

Po zakończeniu montażu, instalator przeprowadza pomiary za pomocą anemometru i przekazuje inwestorowi protokół regulacji/skuteczności instalacji nawiewno-wywiewnej. Protokół powinien zawierać zestawienie wartości projektowych z osiągniętymi wartościami zmierzonymi.

W ramach serwisu i przeglądu instalacji rekuperacji, konieczne jest regularne wymienianie filtrów (co 3-6 miesięcy) oraz czyszczenie czerpni i wyrzutni powietrza (co najmniej raz w roku). Większość tych czynności można wykonać samodzielnie. Dodatkowo, raz w roku warto zlecić profesjonalnemu serwisowi wyczyszczenie wnętrza centrali wraz z wymiennikiem oraz kontrolę parametrów pracy centrali i systemu wentylacji. Co kilka lat zalecane jest przeprowadzenie czyszczenia mechanicznego kanałów wewnętrznych przez specjalistyczne firmy, aby zapewnić higienę i komfort oddychania świeżym powietrzem.

W ofercie dla mieszkańców Gliwic proponujemy markowe rekuperatory takie jak Zehnder, Vasco i Thessla Green, którym warto zaufać podczas wyboru odpowiedniego rozwiązania dla swojego domu.

Rekuperacja serwis i montaż na terenie Zabrza i okolic- zadzwoń do nas!

Zostaw wiadomość