Rekuperacja Gliwice - Montaż efektywnej wentylacji

Rekuperacja jest rodzajem mechanicznej wentylacji budynków. Każdy budynek czy to mieszkalny, usługowy ale również biurowy czy przemysłowy musi mieć zapewnioną wentylację czyli wymianę powietrza wewnątrz pomieszczeń. Wentylacja pomieszczeń jest niezwykle istotna gdyż zapewnia wymianę zużytego powietrza wydychanego przez ludzi, zapewnia odprowadzenie substancji szkodliwych i zapachowych oraz odprowadza wilgoć z budynku. Bez odpowiedniej wentylacji środowisko wewnętrze w budynku staje się niekorzystne dla zdrowia człowieka.

Do niedawna najpopularniejszą formą wentylacji budynków była tzw. wentylacja grawitacyjna. Do jej działania niezbędne były pionowe kanały wentylacyjne w formie kominów wyciągowych, które odprowadzają powietrze z górnych części pomieszczeń na zewnątrz budynku. Ale żeby ten proces mógł zachodzić odpowiednio muszą zajść ściśle określone warunki zależne od różnicy temperatury pomiędzy wnętrzem domu i jego otoczeniem, a także od siły wiatru i ciśnienia powietrza.

Tak więc wiosną czy latem gdy temperatura na zewnątrz zrównuje się z temperaturą wewnątrz budynku albo ją przewyższa, wentylacja praktycznie przestaje działać. Zimą natomiast kiedy różnica temperatury między pomieszczeniami a powietrzem atmosferycznym jest bardzo duża, wentylacja grawitacyjna działa wręcz zbyt intensywnie powodując duże straty ciepłego powietrza. Rozwiązanie to jest więc mocno niedoskonałe a praktycznie jedyną główną zaletą jest to, że działa samoczynnie więc nie potrzebuje zasilania.

Dodatkowo w nowych budynkach staje się bardzo archaiczne gdyż współczesna stolarka okienna jest prawie stuprocentowo szczelna co uniemożliwia działanie grawitacyjne wentylacji i wymagało by montowania specjalnych nawiewników w oknach czy ścianach.

instalacja rekuperacji w Gliwicach

Odkryj przewagę rekuperacji – oszczędzaj energię i pieniądze, jednocześnie dbając o środowisko!

Idealnym rozwiązaniem staje się więc mechaniczna wentylacja budynków, rekuperacja to po prostu wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w urządzeniu zwanym rekuperatorem. W wentylacji mechanicznej ciąg powietrza wytwarzany jest przez maszynę – w tym wypadku przez centralę rekuperacyjną poprzez zainstalowane w niej wentylatory. Generalnie budowa rekuperatora nie jest zbyt skomplikowana – oprócz dwóch wentylatorów (nawiewnego i wyciągowego) w rekuperatorze znajduje się również wymiennik ciepła, zestaw filtrów powietrza, by-pass z siłownikiem, czasami również nagrzewnica wstępna i taca ociekowa. Do tego oczywiście płyta automatyki z czujnikami temperatury powietrza i wilgotności. Całość zamknięta jest w zwartą obudowę w której znajdują się cztery króćce na kanały wentylacyjne o średnicy ok. 200mm. Dwa króćce służą do podłączenia kanałów wentylacyjnych na zewnątrz budynku, dwa z kolei odpowiedzialne są za rozprowadzanie i odbiór powietrza z budynku. Kanały wychodzące na zewnątrz budynku zakończone są dwiema kratkami wentylacyjnymi umieszczonymi najczęściej na elewacji budynku – są to czerpnia i wyrzutnia powietrza. Istnieje również możliwość umieszczenia wyrzutni na dachu budynku.

Sam rekuperator jednak nie byłby w stanie spełnić swojej funkcji gdyby po stronie budynku nie został stworzony specjalny system wentylacji składający się z kanałów, rozdzielaczy, skrzynek rozprężnych i anemostatów. Anemostaty są zakończeniami kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach. Ich rozmieszczenie oraz podłączenie do odpowiedniego kanału jest ściśle uwarunkowane od przeznaczenia danego pomieszczenia oraz jego kubatury. Anemostaty wywiewne są montowane w tzw. pomieszczeniach brudnych, czyli takich gdzie mamy potencjalne źródło nieświeżego powietrza, np. kuchnia czy łazienka. Anemostaty nawiewne instaluje się w pozostałych pomieszczeniach jak salon, sypialnia itd. Rozmieszczenie anemostatów musi zapewnić wentylacje pomieszczeń w całej ich kubaturze. Nawiew powietrza może być realizowany z poziomu podłogi, sufitu lub ściany. Najbardziej efektywne jest stosowanie nawiewu w górnej strefie pomieszczenia. Anemostaty wywiewne również powinny być umieszczone w górnej strefie pomieszczeń, czyli w górnej części ściany lub na suficie. Takie umiejscowienie nawiewów i wywiewów powoduje prawidłową cyrkulację powietrza w pomieszczeniach.

Rekuperacja – Jak to wszystko działa?

Rekuperator wymusza obieg powietrza za pomocą wentylatorów. Ciepłe, ale zużyte powietrze zasysane z pomieszczeń brudnych trafia na wymiennik ciepła. Na wymiennik trafia również świeże, ale chłodne powietrze pobrane z zewnątrz. W wymienniku ciepła rekuperatora dochodzi do wymiany energii, czyli ciepła pomiędzy strumieniami powietrza – bez mieszania się ze sobą samego powietrza. W ten sposób zmniejszane są straty ciepła powodowane przez wentylację, gdyż nie wyrzucamy ciepła na zewnątrz ale ogrzewamy nim świeże nawiewane powietrze. Następnie zużyte powietrze jest poprzez wyrzutnię wyrzucane na zewnątrz a ogrzane świeże powietrze nawiewane do pomieszczeń. Dodatkowym plusem jest to, że powietrze w rekuperatorze przechodzi przez znajdujące się w nim filtry dzięki czemu pozbywamy się niektórych szkodliwych substancji np. pyłów PM10 czy alergenów.

Do głównych zalet rekuperacji należą:

  • – stały dostęp świeżego powietrza w budynku,
  • – oszczędność na ogrzewaniu nawet do 50% w stosunku do wentylacji grawitacyjnej,
  • – filtracja powietrza z niektórych rodzajów zanieczyszczeń,
  • – większy komfort użytkowania budynku.
instalacja rekuperacji VASCO w Bytomiu

Rekuperacja – koszty zakupu i eksploatacji

Rekuperacja najbardziej polecana jest do nowobudowanych obiektów mieszkalnych z prostej przyczyny – łatwiej jest ją zamontować. Na etapie budowy w prosty sposób można położyć kanały wentylacyjne, zamontować anemostaty, poprowadzić piony czy nawet wygospodarować odpowiednie miejsce na rekuperator. Montaż rekuperacji w budynkach już użytkowanych również jest możliwy ale bardziej skomplikowany, należy go tak zaplanować aby rozprowadzić kanały z jak najmniejszą ingerencją w istniejącą strukturę pomieszczeń. Wykonanie instalacji rekuperacji
w nowym budynku będzie też dzięki temu tańsze. Dlatego o rekuperacji należy pomyśleć już na etapie budowy czy nawet projektowania domu.

No właśnie, a jakie są koszty wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła? Te mogą się różnić w zależności od kilku czynników. Przede wszystkim czy jesteśmy na etapie budowy czy chcemy zamontować rekuperację w już użytkowanym budynku. Bardzo istotna jest powierzchnia użytkowa i kubatura budynku, która wpływa na łączną długość kanałów, ilość kształtek czy anemostatów oraz wymaganą wydajność rekuperatora – im większy budynek tym wymagana wydajność wymiany powietrza będzie większa a tym samym wymagany będzie mocniejszy rekuperator. Istotne jest również czy budynek będzie parterowy czy piętrowy. Duży wpływ na cenę ma również producent
i klasa urządzeń oraz rodzaj systemu wentylacyjnego jaki zostanie zastosowany. Generalnie dla nowego budynku ceny będą wyglądać następująco:

  • Dom o metrażu 100m2 – koszt od ok. 15 tyś. zł.
  • Dom o metrażu 150m2 – koszt od ok. 21 tyś. zł.
  • Dom o metrażu 200m2 – koszt od ok. 25 tyś. zł.

Dla porównania koszt wykonania instalacji wentylacji grawitacyjnej w budynku może wynieść ok. 10 tyś. zł. Tak, często kwota ta może dziwić ale kiedy podliczymy koszty budowy komina wentylacyjnego, a najczęściej są to dwa kominy lub więcej, do tego koszt kształtek, obróbki dekarskiej itd. to powyższa kwota łatwo się uzbiera. Realny koszt wykonania rekuperacji jest więc niewiele większy od budowy wentylacji grawitacyjnej a daje szereg ważnych korzyści.

 

Rekuperacja Gliwice - zadzwoń do nas!

 

A co z eksploatacją rekuperatora?

Centrala wentylacyjna do swojego działania zużywa energię elektryczną. Z energii elektrycznej może korzystać też wstępna nagrzewnica powietrza, która czasami będzie się uruchamiać przy niekorzystnych warunkach pogodowych – co będzie wynikać z logiki pracy rekuperatora. Koszt energii elektrycznej w skali roku nie powinien jednak wynieść więcej niż ok. 150 zł. Dodatkowym kosztem będzie wymiana filtrów – ok. 250 zł rocznie. Jak widać eksploatacja rekuperatora jest bardzo tania a biorąc pod uwagę wymierną korzyść czyli oszczędność na kosztach ogrzewania nawet do 50% w porównaniu z domem z wentylacją grawitacyjną odpowiedź jest prosta – rekuperacja bardzo się opłaca.

Rekuperacja z gruntowym wymiennikiem ciepła

Instalacja rekuperacji może być rozszerzona o dodatkowy system – tzw. GWC. Skrót ten oznacza gruntowy wymiennik ciepła. Jego zadanie polega na zmniejszaniu wahań temperatury powietrza doprowadzanego do budynku. Wstępnie więc ogrzewa (zimą) lub chłodzi (latem) powietrze, które następnie trafia na rekuperator. Gruntowy wymiennik ciepła wykorzystuje właściwości cieplne gruntu czyli korzysta z energii geotermalnej. Temperatura panująca poniżej strefy przemarzania na głębokości ok. 1,5 metra pod powierzchnią ziemi wynosi ok 4-7°C i charakteryzuje się niską zmiennością. Ta stabilność temperaturowa gruntu jest wykorzystywana w GWC. Dzięki zastosowaniu gruntowego wymiennika ciepła zwiększamy efektywność energetyczną całego systemu rekuperacji. W okresie letnim GWC pozwala schłodzić doprowadzane do budynku powietrze nawet o 10°C
w stosunku do temperatury powietrza zewnętrznego dzięki czemu uzyskujemy praktycznie darmowe chłodzenie.

Gruntowy wymiennik ciepła może mieć różną konstrukcję. Najprostszy, najtańszy w wykonaniu, a dzięki temu również najpopularniejszy jest wymiennik rurowy. Skonstruowany jest z jednej rury lub układu rur, wykonanych zazwyczaj z PVC i umieszczonych w gruncie poniżej strefy przemarzania, poprowadzonych ze spadkiem w stronę czerpni powietrza. W tego typu wymienniku następuje wykraplanie się wody w rurach – głównie w okresie letnim. Konieczne jest więc zapewnienie jej stałego odprowadzania. Inne rodzaje GWC to wymienniki żwirowe, płytowe czy glikolowe (takie jak przy gruntowych pompach ciepła).

Rekuperatory pokojowe – Gliwice

Dla budynków gdzie niemożliwe lub bardzo kosztowne jest zastosowanie systemu rekuperacji z centralą wentylacyjną, czyli. np. budynków modernizowanych co wiązało by się z dużym remontem, jest rozwiązanie – rekuperacja zdecentralizowana. W tym rozwiązaniu stosuje się tzw. rekuperatory ścienne lub pokojowe. Są to małe urządzenia montowane w ścianie danego pomieszczenia, np. salonu. Zasada działania urządzenia jest identyczna jak w przypadku dużych rekuperatorów centralnych ale nie potrzebuje systemu kanałów gdyż działa tylko w danym pomieszczeniu. Sama budowa urządzenia również zawiera te same podzespoły jak wentylatory, filtry itp. Rekuperator ścienny posiada również własną zewnętrzną czerpnio-wyrzutnię oraz wewnętrzną kratkę nawiewno-wywiewną. Zastosowanie rekuperatora pokojowego zdecydowanie poprawia wymianę powietrza w danym pomieszczeniu. Jednak żeby za pomocą tego rodzaju rekuperatora zapewnić komfort wentylacji w całym domu należy zastosować kilka urządzeń.

 

Profesjonalny montaż i serwis rekupuracji w Gliwicach

Poprawnie wykonana instalacja rekuperacji zaczyna się już na fazie projektowania gdzie szacowany jest bilans powietrza wentylacyjnego pod projekt konkretnego budynku. Na tej podstawie ustalana jest również wymagana wydajność rekuperatora, ilość i rozmieszczenie anemostatów oraz przebieg kanałów wentylacyjnych. Następnie etap wykonania instalacji gdzie kluczowe jest wykonanie instalacji zgodnie z uprzednio przygotowanym projektem. Podczas montażu instalator musi zwracać uwagę na odpowiednie mocowanie kanałów do przegród, poprawne łączenie elementów wentylacyjnych i uszczelnienie połączeń, izolowanie kanałów wentylacyjnych w miejscach gdzie jest to potrzebne (np. nieogrzewany strych) czy zapewnienie poprawnego odpływu skroplin z rekuperatora. Na zakończenie montażu instalator wykonuje pomiary instalacji za pomocą anemometru oraz przekazuje inwestorowi protokół regulacji/skuteczności instalacji nawiewno-wywiewnej budynku. Protokół powinien zawierać zestawienie wartości projektowych z osiągniętymi wartościami zmierzonymi.

Serwis i przegląd instalacji rekuperacji polega na regularnej wymianie filtrów raz na 3-6 miesięcy oraz czyszczeniu czerpni i wyrzutni powietrza raz w roku. Te czynności użytkownik może spokojnie wykonać samodzielnie. Raz do roku powinno się przeprowadzić również rozszerzony serwis polegający na wyczyszczeniu wnętrza centrali wraz z wymiennikiem, sprawdzenia parametrów pracy centrali, kontroli regulacji systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Te czynności dobrze jest zlecić firmie serwisowej. Okresowo raz na kilka lat można przeprowadzić również czyszczenie mechaniczne kanałów wewnętrznych wykonywane przez specjalistyczne firmy posiadające do tego odpowiedni sprzęt. Zapewni to odpowiednią higienę  i pozwoli oddychać świeżym i czystym powietrzem.

W naszej ofercie znajdują się markowe rekuperatory Zehnder, Vasco oraz Thessla Green.

Zostaw wiadomość